توضیحات

نام کالاانگاره ۶تایی نقره
طرحقلم زنی، گل و مرغ
وزن نقره۵٠٠ گرم
عیار نقره٨۴
کد کالا١٩١٩٠۶٠١٢٠
نام کالا
قندان نقره
طرحقلم زنی، گل و مرغ
وزن نقره٣٢٢ گرم
عیار نقره٨۴
کد کالا١٩١٩٠۶٠١٢١
نام کالاسینی نقره
طرحقلم زنی، گل و مرغ
وزن نقره٩۶٣ گرم
عیار نقره٨۴
کد کالا١٩١٩٠۶٠١١٩

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید