توضیحات

نام کالامیوه خوری نقره
طرحچوب
وزن نقره۵٠۴ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٩١٩٠٢٠٣۴۶
نام کالاشمعدان نقره
طرحگل مگنولیا
وزن نقره١٧٨ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢۵٣
نام کالاشمعدان نقره
طرحگل مگنولیا
وزن نقره١۶٣ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢۵٢

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید