توضیحات

نام کالاآینه گرد نقره
طرح شکوفه های ریز بهاری
وزن نقره١١١٧ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠٢٠٠۴٨
نام کالاشمعدان لاله با پایه نقره
طرح شکوفه های ریز بهاری
وزن نقره١۴٩ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٠٠۶
نام کالاشمعدان لاله با پایه نقره
طرح شکوفه های ریز بهاری
وزن نقره١۵٣ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٠١٠

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید