توضیحات

نام کالا
آینه گرد نقره
طرحجواهردار ، فیروزه کوبی
وزن نقره۵٢٧ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠۴٠٠١٠
نام کالا
شمعدان نقره
طرحجواهردار ، فیروزه کوبی
وزن نقره۴١٠ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠۴٠٠٢١

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید