توضیحات

نام کالاآباژور نقره
طرحفیروزه کوبی ، طرح ختایی
وزن نقره١٠٨٩ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١۵١۵٠٢٠٠٠٢

ریال 254,826,000

مبلغ فوق با احتساب اجرت و متعلقات لحاظ شده است.