توضیحات

نام کالامیوه خوری نقره
طرحبرگ زیتون
وزن نقره۵١٧ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٩١٩٠٢٠٣۴۵
نام کالاشمعدان نقره
طرحبرگ زیتون
وزن نقره٣۴٢ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢۴۶

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید