توضیحات

نام کالاآینه گرد نقره
طرحمیناکاری دستی ، گل بنفشه
وزن نقره۶٨١ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠٣٠٠٧١
نام کالاشمعدان نقره
طرحمیناکاری دستی،گل بنفشه
کریستالBohemia-Olympia
وزن نقره١٠۴ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٣٠٠٩۵

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید