توضیحات

نام کالاآینه بیضی نقره
طرحجواهردار،فیروزه کوبی
وزن نقره۶۶٠ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠۴٠٠٠٨
نام کالاشمعدان نقره
طرحجواهردار،فیروزه کوبی
کریستال Bohemia-Olympia

وزن نقره٧۵ گرم
عیار نقره ٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠۴٠٠١٩

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید