توضیحات

نام کالاآینه گرد نقره
طرحگل مگنولیا
وزن نقره۵٣٢ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠٢٠١٧۵
نام کالاشمعدان نقره
طرحگل مگنولیا
کریستالBohemia-Olympia
وزن نقره٨۶ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢٧۵

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید