توضیحات

نام کالاآینه گرد نقره
طرحگل پنج پر
وزن نقره۴٢١ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠٢٠١٧١
نام کالاشمعدان نقره
طرحگل پنج پر
کریستالBohemia-Luxor
وزن نقره١١١ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢٧٢

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید