توضیحات

نام کالاآینه گرد نقره
طرحگل میخک
وزن نقره۵٣٨ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١١١١٠٢٠١٧۶
نام کالاشمعدان نقره
طرحگل میخک
کریستالBohemia-Olympia
وزن نقره٨٢ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢٧۶

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید