توضیحات

نام کالاشمعدان پایه دار نقره
طرحپروانه
وزن نقره١٢۵ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢۶١
نام کالاشمعدان پایه دار نقره
طرحپروانه
وزن نقره١٢٩ گرم
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا١٢١٢٠٢٠٢۶۴

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید