توضیحات

نام کالاانار خوری سفالی دست ساز
طرح معرق کاری دستی نقره، اسلیمی
عیار نقره ٩٢۵ استرلینگ
کد کالا٢٢٢٢٠١٠٠٠۵۶
نام کالاپیاله ۶تایی انار خوری سفالی دست ساز
طرح معرق کاری دستی نقره، اسلیمی
عیار نقره ٩٢۵ استرلینگ
کد کالا ٢٢٢٢٠١٠٠۵۶

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید