pomegranate dish islamicpomegranate dish islamic

توضیحات

نام کالاانار خوری سفالی دست ساز
طرحمعرق کاری دستی نقره، اسلیمی
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا٢٢٢٢٠١٠٠٠۴١
نام کالاپیاله ۶تایی انار خوری سفالی دست ساز
طرحمعرق کاری دستی نقره، اسلیمی
عیار نقره٩٢۵ استرلینگ
کد کالا٢٢٢٢٠١٠٠۴١

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید