توضیحات

نام کالا
ساعت اسلیمی نقره
طرحمعرق کاری دستی نقره تلفیق شده با چوب ، طرح اسلیمی
و هنر اصیل تذهیب و خوشنویسی

(مرکز آفرینش های هنری پارسیس)
عیار نقره٩٩٩
کد کالا٢٢٢٢٠١٠٠٠٨

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید